Archive

Có cổ phần trong mấy cái Bệnh Viện ở Sài Gòn nên ở nhà không được yên

1 year ago 28

Có cổ phần trong mấy cái Bệnh Viện ở Sài Gòn nên ở nhà không được yên , có ai tin năm xui tháng hạn

Chúa nhật dậy sớm

1 year ago 18

Chúa nhật dậy sớm, đầu óc trống rỗng như ngân khố quốc gia. Lượn lờ chán chỉ cốt căn đúng giờ “hoàng đạo” để đi

1 6 7 8