Archive

Dạo này tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi

1 year ago 0

Dạo này tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn,inbox, mail mong muốn làm CTV Tuy nhiên, tôi rất tiếc phải từ chối lời

Chào buổi sáng

1 year ago 10

Chào buổi sáng Tôi là kẻ ba phải, chả nói ai đúng ai sai, tôi cũng chả tin hoàn toàn mấy cái thông tin trên

1 7 8 9