Bạn biết sao nước Israel tan vỡ năm 70 không

Bạn biết sao nước Israel tan vỡ năm 70 không? Khi Chúa Giê su đến rao giảng dân đã biết sự thật và họ phân rẽ. Nếu họ thuận theo sự thật thì không tan rã. Và Chúa khóc khi họ chỉ muốn giả dối lên cao ổn định mãi. Và rồi những ai theo Chúa theo sự thật bị tống cổ bị giết hại và cút đi. Vậy còn lại chính họ không tin nhau trong số còn sống trên đất cha ông. Và họ lại bị ghét từ nước đô hộ nên bắt họ lưu đầy tha hương. Vậy đó.
Hôm nay ai có chút hiểu biết sự thật thì khi hạ được họ xuống thì khá nhiều người vui mừng. Thử nghĩ người ngoài vào thì họ tôn trọng và thương ta thật lòng không? Đạo Kito là đạo mang lại tình thân ở mức cao nhất. Nhưng khi loại họ thì sự chia rẽ có hoá giải hay sự nghi kỵ có bị loại trừ không?
Không bao giờ có chuyện ngược đời như thế.
Thế thì còn gì là màu cờ sắc áo và tự do tự tại?⏬⏫⬇️⬆️
Hôm qua 2 anh em tôi gọi nước dăm bảy lần họ không mang, vì quán của Hàn, nhân viên thì toàn Việt nam thanh nữ tú. Một vài bạn nữ quầy lưu niệm thì rất tử tế. Còn quầy nước thì tệ lắm. Tôi không nhục vì tôi Thuần Việt. Tôi lúc nào cũng cao đầu ngay cả sang nước họ du lịch 12.2016. Tôi ngán gì vì tôi đâu nghĩ mình thua gì họ. Hôm qua ra khỏi quán tôi không tức giận vì tôi biết tôi từng nói họ cũng thường thôi trong giáo dục và văn hoá so với các nước khác. Nhưng chính tôi nhắc họ thì họ sửa được và sẽ mạnh hơn. Nhưng ở ta nếu nhắc thì cho là láo cần vứt bỏ và cho dưới sát sạt đất đen. Tôi tự hào lá cờ tổ quốc và là Thuần Việt. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Similar articles

Write a Comment

view all comments

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *