Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

FTA với mục đích giảm thuế quan các mặt hàng để tăng cường thương mại

FTA với mục đích giảm thuế quan các mặt hàng để tăng cường thương mại, và những lợi ích về thương mại sẽ tốt hơn và bền vững hơn cho nguồn thu , do vậy chúng ta ký kết .
Vấn đề nguồn thu và quỹ của CP hiện tại không phải do FTA mà do tham ô và những con đường dát vàng . Những dự án thất bại vài chục ngàn tỉ, nguồn thu từ biển rừng đi mất. Những kẻ ôm tiền bẩn tẩu tán ra nước ngoài …
Đừng bắt dân phải gánh những sai lầm từ chính hoạt động sai lầm của chính phủ.
Về lộ trình thực hiện, ông Ruệ mong muốn các bộ sớm ban hành để thực hiện. Đây được coi là chiến lược điều chỉnh nguồn thu nhằm thích ứng với sự thay đổi. Tiến tới năm 2024, không chỉ thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường, còn cần điều chỉnh cả thuế giá trị gia tăng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *