Kiểm điểm

Kiểm điểm… dễ nghe?
===================
QĐND – Sau khi có hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên về quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chi bộ X tổ chức sinh hoạt quán triệt, tiếp đó tiến hành kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên, với quyết tâm trả lời cho được câu hỏi: Liệu trong chi bộ có sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”?
Do nhận thức rõ tầm quan trọng của nghị quyết nên chi ủy, chi bộ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị. Trong sinh hoạt, nhiều cán bộ, đảng viên đóng góp ý kiến và đều có chung nhận định: Mặc dù vẫn có một số khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại trong công tác lãnh đạo thời gian qua, song về cơ bản tập thể chi bộ và cấp ủy viên không có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng. Tuy nhiên, đến phần đóng góp cho các đảng viên còn lại trong chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Nam tự phê bình: “Nghiêm túc “soi vào” 27 biểu hiện mà Trung ương đã chỉ ra thì tôi thấy mình còn nhiều khiếm khuyết, nhất là biểu hiện lười học tập, nghiên cứu lý luận; trong khi đó năng lực chuyên môn còn hạn chế, một số nhiệm vụ thực hiện đạt kết quả thấp; chưa gương mẫu trong nói và làm; dĩ hòa vi quý, không thẳng thắn, quyết liệt đấu tranh với những tiêu cực còn tồn tại trong nội bộ đơn vị…”.
Sau khi nghe đảng viên Nam tự kiểm điểm như vậy, cả chi bộ râm ran bàn tán. Có ý kiến phê bình đồng chí Nam… thẳng thắn quá, hoặc không cần thiết phải “nặng nề” như thế; khách quan mà nói, thực tế hiện nay những biểu hiện như đồng chí Nam nêu ra không phải là hiếm. Thậm chí có ý kiến còn tỏ thái độ gay gắt: “Nhiều năm sinh hoạt trong chi bộ, tôi chưa thấy đảng viên nào đi xin tổ chức tiến hành kiểm điểm chính mình cả. Vậy, liệu có phải đồng chí Nam “có vấn đề” về tư tưởng hay có động cơ, mục đích nào khác?”.
Trước không khí có phần căng thẳng, kéo dài, đồng chí bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt kết luận: “Nhận thức của đồng chí Nam suy đến cùng không có gì sai trái, cần rút kinh nghiệm. Hơn nữa, nếu ta làm nghiêm túc mà các chi bộ khác trong đảng bộ không làm đến nơi đến chốn thì rất thiệt thòi, khác nào “vạch áo cho người xem lưng”. Chính vì vậy, từ khuyết điểm nêu trên, ta chỉ cần diễn đạt “mềm” đi, ví như: “Có lúc chưa tự giác, chịu khó trong nghiên cứu, học tập lý luận; năng lực công tác có mặt còn hạn chế; tính tự phê bình và phê bình có lúc chưa cao. Như thế vừa nhẹ nhàng, dễ nghe, lại không ảnh hưởng đến thành tích cá nhân và tập thể”.
Tình trạng phê bình, kiểm điểm còn biểu hiện nể nang, chung chung, hình thức, thiếu nghiêm túc trong sinh hoạt như ở chi bộ X cần phải kiên quyết khắc phục, vì đây chính là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
ĐẶNG LÊ
===============

Write a Comment

view all comments

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *