MỘT VÀI SUY NGHĨ KHI SINH HOẠT CHI BỘ KHU DÂN CƯ

MỘT VÀI SUY NGHĨ KHI SINH HOẠT CHI BỘ KHU DÂN CƯ. HÌNH NHƯ CÁC BÁC VỀ HƯU CHƯA PHÂN BIỆT ĐƯỢC ĐÂU LÀ CÔNG VIỆC CỦA ĐẢNG, ĐÂU LÀ CÔNG VIỆC CỦA CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG. BÍ THƯ CHI BỘ HAY TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ CŨNG CHỈ ĐỂ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG MÀ THÔI.
Đảng làm công tác chính trị, chính quyền làm công tác quản lý. Đó là nguyên tắc chung của việc phân định chức năng giữa Đảng và Nhà nước.
Ở các nước phát triển trên thế giới, tổ chức đảng ở cơ sở chủ yêu chỉ làm một việc. Đó là vận động cử tri ở cơ sở bầu cho đảng của mình. Tổ chức đảng cơ sở cũng có thể cử đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên để tham gia ý kiến vào chương trình vận động bầu cử của đảng và bầu ban lãnh đạo của đảng cấp trên, cũng như những ứng cả viên của đảng tham gia tranh cử. Tổ chức đảng ở cơ sở gần như không can thiệp gì vào hoạt động của chính quyền. Trừ trường hợp người đứng đầu chính quyền muốn tham vấn ý kiến của đảng.
Mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở ở các nước xã hội chủ nghĩa, như nước ta lại hơi khác.
Trước hết, ở các nước xã hội chủ nghĩa gần như không có đa đảng. Đảng duy nhất cầm quyền là đảng cộng sản. Ở một số nước như Trung Quốc hoặc nước ta trước đây chẳng hạn, các đảng khác có được ghi nhận thì cũng chỉ đóng vai trò “vườn hoa, cây cảnh” chứ không tham gia thật sự vào việc đấu tranh giành quyền lực và vào đời sống chính trị của đất nước. Do chỉ có một đảng cầm quyền nên nhu cầu phân định chức năng cho rạch ròi giữa Đảng và Nhà nước không lớn. Việc phân định chức năng giữa Đảng và Nhà nước nhiều khi rất khó khăn. Các nhà nghiên cứu còn gọi đây là mô hình nhà nước đảng. Đảng đảm nhận rất nhiều chức năng của Nhà nước, và Nhà nước nhiều khi cũng vận hành chức năng của mình như một tổ chức Đảng.
Trong bối cảnh như trên, việc phân định chức năng giữa tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở là điều không dễ. Thông thường chúng ta nói Đảng chỉ lãnh đạo chứ không làm thay chính quyền. Tuy nhiên, khi Đảng lãnh đạo để chính sách thì phải quyết thế này chứ không được quyết thế khác, thì Đảng đã thật sự đảm nhận chức năng ban hành chính sách của chính quyền rồi. Ngoài ra, Đảng còn có quyền quyết định nhân sự, cho nên việc thi hành chính sách tốt hay không lại cũng phụ thuộc vào Đảng là chính.
Thực ra, mối tương quan giữa Đảng và chính quyền còn phụ thuộc vào cá tính và bản lĩnh của các bí thư và chủ tịch ở cấp chính quyền cơ sở. Ở những nơi bí thư mạnh, thì mọi việc đều phải quyết ở thường vụ, chính quyền chỉ còn mỗi một việc là triển khai thực hiện. Ở những nơi chủ tịch mạnh hơn, thì nhiều việc chính quyền sẽ quyết trực tiếp mà không thông qua thường vụ. Kiểu gì thì sự lẫn lộn giữa Đảng và Nhà nước vẫn rất lớn.
Ở những tổ chức cơ sở dưới cấp phường, xã như cấp tổ dân phố chẳng hạn, việc phân định chức năng giữa Đảng và chính quyền là không quá quan trọng. Vì cấp tổ dân phổ không phải là một cấp chính quyên. Đây đúng hơn là một tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư. Làm bí thư chi bộ hay làm tổ trưởng tổ dân phố thì cũng chỉ là để phục vụ cộng đồng dân cư. Hai đồng chí này phối họp với nhau giúp cho cộng đồng dân cư trong tổ có đời sống tốt lành, an toàn hơn là sứ mệnh quan trọng nhất.

2 Comments

Write a comment
  1. Minh Cong Pham
    September 17, 23:50 Minh Cong Pham

    Tại vì ai cũng thích big size

    Reply this comment

Write a Comment

view all comments

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *