Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

9 CÂU TỤC NGỮ VỀ KINH NGHIỆM LÀM GIÀU HAY NHẤT

9 CÂU TỤC NGỮ VỀ KINH NGHIỆM LÀM GIÀU HAY NHẤT
1. Có chí làm quan, có gan làm giàu.
2. Một rương vàng không bằng một nang chữ.
(Kiến thức luôn quan trọng hơn tiền bạc)
3. Phi thương bất phú.
(Muốn giàu có phải kinh doanh buôn bán)
4. Có vốn rồi mới có lãi.
(Muốn làm gì đó thì phải có vốn trước đã.)
5. Giàu vì bạn, sang vì vợ.
(Muốn thành công thì phải xây dựng được những mối quan hệ tốt)
6. Hay làm thì giàu, hay cầu thì nghèo.
(Giàu có xuất phát từ sức lao động của bạn chứ không phải cầu xin mà có.)
7. Của dễ được thì dễ mất.
( Kiếm tiền không dựa trên sức lực của chính mình thì không bao giờ bền vững được.)
8. Giàu không hà tiện khó liền tay, khó không hà tiện khó ăn mày.
(Bất cứ ai cũng cần phải biết quản lý chi tiêu hợp lý.)
9. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng, khó ba mươi tuổi em đừng vội lo.
(Đừng lo lắng, hãy cứ cố gắng và kiên trì bền bỉ thành công sẽ tìm đến bạn)