Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Ai mua không em mua cho

Ai mua không em mua cho? Hình như rẻ được 2 triệu VNĐ ấy…
Em cũng cần một cái để test #SamsungPay bên em làm nạ, ai tài trợ em? Hay ai có Edge cùi bắp đổi Flagship mới nhất thì em đổi cho nạ ^^
(Mình dễ thương thế này không biết có ai động một tí lòng nào không ta?)
See Translation