Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Cả nhà ơi

Cả nhà ơi, bơi hết vào đây ngắm rồi thả lại cho nhau cái tên nào (mình up riêng từng ảnh chân dung nhá). Lần đầu trồng không có kinh nghiệm, ôm như đi buôn nên lúc trồng oải quá, tag rơi kệ tag vì biết đầy Ma Huệ xinh đẹp cao thủ đây ùi…