Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Các bạn Tây học giải thích giúp

Các bạn Tây học giải thích giúp, logic nào cho việc đánh số ghế trên các toa tàu hỏa của nước mợ Đại Pháp lại nhảy cóc không theo qui luật nào.
Ảnh chụp trên tàu cao tốc TGV, số ghế bên trái thì từ 24 nhảy lên 31 và bên phải thì từ 25,26 nhảy lên 32,33. Rất nhiều toa tàu và đoàn tàu nhảy số chỗ ngồi như vậy.