Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Cái phim này rất phù hợp cho những đứa có lỗi nhưng không bao giờ mở mồm nói hai chữ xin lỗi

Cái phim này rất phù hợp cho những đứa có lỗi nhưng không bao giờ mở mồm nói hai chữ xin lỗi.
Phim cũng phù hợp cho những đứa thích trốn tránh mà còn bố láo , có lỗi mà chối còn chửi người ta điên.
Và cái phim này cũng cho thấy thảm hoạ hàng không hay mặt đất gì cũng đa phần là do con người chứ không phải do máy móc.
Cái ngành hàng không đúng ra phải là cái ngành thi tuyển gắt gao chứ không phải cứ quen biết là vào , xong gây chuyện thì đổi tên họ danh tánh đi xứ khác lập nghiệp lại
Hơn 270 con người thiệt mạng.
Hãng bay chọn cách đập tiền vào mặt và sỉ nhục cái nghèo của người ta chứ không phải đi cùng những cảm thông đau xót.
P.s
Coi xong ám ảnh bỏ mẹ
Cái sân bay đéo gì vô trách nhiệm vãi ra
Lỗi dek phải của phi công hay hãng bay
Lỗi là do cái thằng điều khiển không lưu vô trách nhiệm.