Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Cảnh báo với mọi người tình trạng bị chụp hình số thẻ tín dụng

Cảnh báo với mọi người tình trạng bị chụp hình số thẻ tín dụng. Đây là lần thứ 2 mình bị trong tháng với thẻ khác, từ bank khác. Cũng mới lấy và chưa gd online lần nào. Mình có nghi ngờ chỗ cà thẻ, nhưng phải kiểm chứng lại vì chỗ đó cũng khá lớn và uy tín.
Kẻ gian cũng lựa thời gian nửa đêm rất khuya để thực hiện giao dịch ăn cắp. Nhưng may là nên đã cạo một số thông tin nên hắn mò mẫm không thành công.