Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Cấu trúc Trái Đất

Cấu trúc Trái Đất
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18668
#cautructraidat
#diachatkientao
#thuviensodaihocquocgiahanoi
Trái Đất là hành tinh có tỷ trọng lớn nhất trong hệ Mặt Trời, tỷ trọng trung bình của Trái Đất gấp khoảng 2 lần so với các hành tinh khác
Các bề mặt gián đoạn địa chấn chính phân chia Trái Đất thành các lớp có cấu trúc đồng tâm.
Từ ngoài vào trong, cấu trúc Trái Đất bao gồm 3 lớp: lớp vỏ Trái Đất, lớp manti và nhân Trái Đất.
Lớp vỏ Trái Đất là phần nằm trên cùng, được chia làm 2 loại vỏ là vỏ lục địa và vỏ đại dương.
Lớp manti nằm dưới lớp vỏ, gồm manti ngoài và manti trong. Nhân Trái Đất chiếm trên 80% thể tích Trái Đất, được chia thành nhân ngoài và nhân trong
See Translation