Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

” Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy

” Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy, mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng. Và có khi để hoàn thành nó người ta đã âm thầm đi tìm… Luôn kiên nhẫn và im lặng….”
Im lặng…mỉm cười … và đi tiếp !!!