Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Chị em ngày lễ không đi chơi

Chị em ngày lễ không đi chơi, ở nhà sắm chiếc xe đạp dạo một vòng Sài Gòn phồn hoa cho tâm thanh khí tịnh.
Quay đều quay đều quay đều, quay đều những vòng xe…
Chúc một tối bôn lành…
P/s: Thấy những hình ảnh này, bạn nhớ tới đứa bạn nào của mình?!

94 thoughts on “Chị em ngày lễ không đi chơi

  1. Hình này làm mình nhớ bài “Người Trong Bao” của một nhà văn có cái tên rất dài 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *