Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

CHỈ TRÍCH VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI

CHỈ TRÍCH VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI
Ông Võ Văn Thưởng tuyên bố: “không sợ đối thoại, tranh luận!”
Mạng xã hội râm ran với mọi sự hoài nghi. Giới bất đồng chính kiến công khai đăng kí đối thoại, tranh luận.
Tôi thì không hoài nghi mà tin tuyệt đối, rằng chính quyền sợ gì ai mà không đối thoại, tranh luận? Trong quan hệ bất bình đẳng, cuộc đối thoại, tranh luận nào phần thắng cũng thuộc về kẻ mạnh. Theo M. Bakhtin, khi tiếng nói thống trị trấn áp mọi tiếng nói khác dẫn đến nói hùa, nói theo thì vẫn là đối thoại giả, thực chất chỉ độc thoại – tiếng nói đơn thanh. M. Foucault nói, chân lí thuộc kẻ mạnh bởi chân lí không là sự thật mà gắn liền với quyền lực bao gồm kỉ luật và hình phạt. Kỉ luật và hình phạt dập tắt mọi tiếng nói khác.
Diễn ngôn quyền lực là tiếng nói của kẻ mạnh có sức trấn áp mọi tiếng nói khác, trừ phi tiếng nói phản kháng đủ mạnh để tương tác với quyền lực trung tâm để có được tiếng nói đa thanh. Có nghĩa là, muốn đạt được hiệu quả cân bằng, hòa điệu những khác biệt, trước hết phải có tự do và xác lập quan hệ bình đẳng.
Như vậy, tôi không nghĩ ông Thưởng viễn vông. Ông rất thật lòng. Chỉ có giới bất đồng chính kiến mới thực sự rơi vào hoang tưởng.
Tôi không bất đồng chính kiến. Tôi chỉ là người quan sát, đứng ngoài mọi cuộc chơi của quyền lực bao gồm quyền lực thống trị lẫn quyền lực phản kháng. Tranh chấp quyền lực đẩy đến mức căng thẳng sẽ đi đến bạo lực. Tôi chơi với dân và tôi chỉ lên tiếng vì dân. Tôi tôn trọng những khác biệt (xem bài Thế nào là tôn trọng sự khác biệt tôi đã viết), trong đó chấp nhận tương tác giữa các học thuyết như trò chơi phản biện nhận thức của loài người.
Chỉ trích mang lại tiến bộ xã hội. Nhiều hình thức chỉ trích nằm ngoài phạm vi đối thoại, tranh luận trực tiếp. Mạng xã hội là một hình thức rộng rãi cho tất cả mọi người lên tiếng. Mấy năm nay nhờ có chỉ trích mà, dù chưa mang lại tiến bộ xã hội rõ nét như mong đợi thì nó cũng đã ngăn chặn và đẩy lùi được nhiều tiêu cực xã hội, trong đó đặc biệt là nâng cao trình độ dân trí lẫn quan trí!
Chiến thắng duy nhất của cái ác là khi những người lương thiên chỉ biết im lặng.
Theo tôi, không cần phải đối thoại, tranh luận gì to tát, cách tốt nhất hiện nay là lãnh đạo siêng đọc FB, đọc với tinh thần cầu thị không thù địch, ông Thưởng ạ! Càng thù địch và trấn áp càng gia tăng sự phản kháng và dẫn đến xung đột bằng bạo lực!
Tôi tin ông cũng đã hiểu ra điều M.Foucault nói: “Quyền lực chỉ là thứ mong manh, nếu chức năng duy nhất của nó là trấn áp!”