Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

CHÚNG TA SỐNG CÓ LÂU GÌ LẮM

CHÚNG TA SỐNG CÓ LÂU GÌ LẮM
(Stanislav Kuniaev, LB Nga;
Hồng Thanh Quang dịch từ nguyên bản tiếng Nga)
Chúng ta sống có lâu gì lắm,
Hãy yêu nhau, bằng hữu sưởi lòng nhau.
Tim xin chớ bắt tim cóng lạnh,
Có ít gì băng giá giữa đời đâu!
Vay thì trả, luôn luôn sòng phẳng,
Lập dị ư? Đừng cố chấp gì ai!
Hãy rộng lượng, đừng nên nghiệt ngã
Trước tài năng và cả sự bất tài.
Sẽ có ngày tất cả giống nhau thôi,
Trên giường bệnh, tiếc nuối trời xanh thế!
Biết làm sao! Nào phải ai có lỗi
Khi nhân gian đều sống gửi, thác về?