Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

CHƯƠNG TRÌNH GDMN VÀ GD PHỔ THÔNG PHẦN LAN

CHƯƠNG TRÌNH GDMN VÀ GD PHỔ THÔNG PHẦN LAN
Nhờ vả mãi mới có dc 3 quyển này, và trị giá gần 100 euro, chưa kể công của bạn mang về dùm. CT đổi mới từ 2016 của Phần Lan (ghi 2014, 2015 nhưng 2016 mới áp dụng). Vì mới nên ko free. CT từ 2010 thì nay free rồi.
Thấy tủi quá. CT mầm non dày 76 trang. CT cấp 1+ 2 dày 506 trang và CT cấp 3 thì dày 287 trang! :)))
Mình có diễn giả để nói về Đào tạo GV Phần Lan mà mình ko còn ngày nào để làm workshop. 30/8 thì người ta quay về Phần Lan mất tiêu! Huhu…
Thú vị là bộ phận thiết kế CT mầm non, phổ thông được nhập với bộ phận đào tạo GV. Nói khác hơn họ cùng một chỗ. Đấy, xét về mặt quản lý là thấy tính hợp lý và khoa học rồi. Hỏi sao họ ko thành công! Lộ trình đổi mới CT phải song hành với lộ trình đào tạo GV, chớ ko phải lúc nào việc đào tạo GV cũng đi sau chương trình dưới trường học.
P/s: hem có cho mượn đi photo đâu nhen! :))