Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Chuyên mục bóc PHỐT

Chuyên mục bóc PHỐT
………
Gặp boss Trần MaiLinh và tổng TrinhVũ xong team chị đi càng đúng hướng
Hai TỔNG máu lửa nhất nhà chị đây
Tạc Oanh chưa đầy ba ngày làm nhánh của hệ thống son tươi chjakj linh ThanhvanTran (HTTVT), nàng ý lên TỔNG LUÔN, nể nàng ý quá
Duong Loan cũng chỉ ba tuần làm chi nhánh của HTTVT quất luôn Tổng Đại Lý Cấp 2 Son Tươi Chjakj Linh, quá đỉnh
Bạn nào muốn thành công hãy về với các bạn ý. Họ là những người thủ lĩnh có TÂM, có TẦM, có CHIẾN LƯỢC chắc chắn các bạn sẽ đi xa hơn cao hơn