Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Chuyện PHI lý mỗi ngày kỳ 190:

Chuyện PHI lý mỗi ngày kỳ 190:
“Cha ăn đậm- Con chết đói”
Xuất dưới giá thì chỉ có thể là GỬI giá và chia đôi , đất nước mất 340 tỷd thì quan tham được 170 tỷd.
Chưa kể khi giá 40 ĐM/thùng , các nước không xuất , thì VN lại tăng xuất để kiếm tiền xài hoang phí , không chừa gì cho con cháu .