Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Có cổ phần trong mấy cái Bệnh Viện ở Sài Gòn nên ở nhà không được yên

Có cổ phần trong mấy cái Bệnh Viện ở Sài Gòn nên ở nhà không được yên , có ai tin năm xui tháng hạn không chứ e là e tin răm rắp rồi đó … Tổng quản Truc Nguyen à con mắt như vậy làm sao mà đi quay cho nghỉ 1,2 bửa cho lành có được không