Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Có cổ phần trong mấy cái Bệnh Viện ở Sài Gòn nên ở nhà không được yên

Có cổ phần trong mấy cái Bệnh Viện ở Sài Gòn nên ở nhà không được yên , có ai tin năm xui tháng hạn không chứ e là e tin răm rắp rồi đó … Tổng quản Truc Nguyen à con mắt như vậy làm sao mà đi quay cho nghỉ 1,2 bửa cho lành có được không

28 thoughts on “Có cổ phần trong mấy cái Bệnh Viện ở Sài Gòn nên ở nhà không được yên

  1. Tội nghiệp Em trai quá ! 🙁 Xin Chúa luôn gìn giữ, yêu thương & chữa lành cho Em mau bình phục !

  2. Trời Cái gì mà bị hoài vậy e???trong bệnh viện có gì vui mà vô hoài vậy e…???kkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *