Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Cô Make up Phuoc Huynh này

Cô Make up Phuoc Huynh này !
Tui với cô ” gắn bó” nhau thấm thoát cũng gần 15 năm chưa ta ???
Có những lúc tui BÍ ĐƯỜNG BINH thì cô là người xức hiện giúp tui mọi nơi mọi lúc ..
Cảm ơn Trời đã cho cô đến bên chị ..
Một đứa e tốt !
P/S, cảm ơn gái tối nay đã cứu chị một bàn thua trông thấy .c biết gái vừa đi quay về rất mệt nhưng vẫn đua xuống điểm quay vì c ..
Ngủ ngoan nghen gái !!!