Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Có nhiều bạn trẻ ngày nào cũng hỏi

Có nhiều bạn trẻ ngày nào cũng hỏi
Chị em mạnh điểm nào? điểm nào cần hoàn thiện ?
khi hỏi mục tiêu của bạn ấy thì bạn ấy không rõ …
Vậy lấy căn cứ nào để biết mạnh hay yếu?
rồi nhiều khi hỏi em Nên Làm gì ?
nhiều bạn hỏi câu này lắm 😉 😉 😉
” THEO CHÚ thì nếu chị trả lời ” CÓ” chú có làm không? KHÔNG chú có làm không ?
thiệt ra là chúng ta luôn biết mình muốn gì nhưng nhiều khi không dám thừa nhận, không dám muốn, không dám đối đầu với nó mà thôi ( bạn cần thêm người nói đồng ý vs bạn 😉 hoặc đâu đó có ng ủng hộ để khi ta làm sai có người mà ” Đổ lỗi chăng?”
“Ngàn rặm xa xôi đều bắt đầu từ những bước chân đầu tiên”
nhưng rồi mình vẫn phải tự bước mà
đâu ai lo thay được cho mình
vì những trải nghiệm của người khác phù hợp với chính họ chứ nó ko dành tuyệt đối cho bạn!
Bên trong bạn luôn có sẵn câu trả lời – Nguồn lực để làm nó luôn
nên tìm lại nó đi 😉
chưa hiểu thì đọc lại
P/S: vẫn chưa hiểu thì gọi Coach Phạm Phượng nhá <3