Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Có nhiều con nó gét mình vãi cả lìn ra nhưng nó đéo nỡ chặn fb mình

Có nhiều con nó gét mình vãi cả lìn ra nhưng nó đéo nỡ chặn fb mình . Mà nó còn để suốt ngày vào rình rình soi soi cắn đít mình
Nói bao nhiêu lần rồi ….. Gét , Ngứa mắt thì vui lòng ấn luôn nút block hộ cái …. Cứ soi soi rình cắn đít làm cái méo gì ah ?