Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Còn những videoclips mà Đảng và Nhà nước bôi nhọ và xuyên tạc về người dân thì Bộ trưởng có yêu cầu Google

Còn những videoclips mà Đảng và Nhà nước bôi nhọ và xuyên tạc về người dân thì Bộ trưởng có yêu cầu Google, Facebook gỡ đi không? Sẵn tiện có mấy bài xuyên tạc về tôi và một số đồng nghiệp, quý Bộ có chỗ nào để tôi nộp đơn yêu cầu không?

10 thoughts on “Còn những videoclips mà Đảng và Nhà nước bôi nhọ và xuyên tạc về người dân thì Bộ trưởng có yêu cầu Google

  1. Gg và Fb đã phản hồi rằng bao giờ các ông giết sạch DLV thì chúng tôi gỡ. 🙂 🙂

    1. Yêu cầu ông Sói ngưng bôi nhọ lãnh đạo nhé. Không tôi rì pọt cho Bộ chưởng đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *