Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Còn những videoclips mà Đảng và Nhà nước bôi nhọ và xuyên tạc về người dân thì Bộ trưởng có yêu cầu Google

Còn những videoclips mà Đảng và Nhà nước bôi nhọ và xuyên tạc về người dân thì Bộ trưởng có yêu cầu Google, Facebook gỡ đi không? Sẵn tiện có mấy bài xuyên tạc về tôi và một số đồng nghiệp, quý Bộ có chỗ nào để tôi nộp đơn yêu cầu không?