Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Cùng với cô Phạm Chi Lan phát biểu và chia sẻ với 20 đại biểu chọn lọc của Việt Nam và Úc tại diễn đàn đối thoại Australia

Cùng với cô Phạm Chi Lan phát biểu và chia sẻ với 20 đại biểu chọn lọc của Việt Nam và Úc tại diễn đàn đối thoại Australia- Vietnam Young Leadership Dialogue lần thứ 1 tại Sydney.
Xong việc 2 cô cháu ghé về Nhà Hàng Nắng làm tô phở đặc biệt. Biết bao nhiêu chuyện để nói…