Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

[DÀNH CHO SINH VIÊN]

[DÀNH CHO SINH VIÊN]
Trong một lớp có 100 em, thì chỉ có 10 em gây được ấn tượng với giảng viên. 10 em đó là những người: NHIỆT-SAY-GIỎI. Trong số đó, lại chỉ có 3 em sở hữu tố chất hơn người, đó là BỀN.
Khi giới thiệu 10 em ở trên đến với các nhà tuyển dụng, thì thường là 7 em sẽ biến khỏi mắt họ trong vòng ba tháng. Chỉ còn lại 3 em có tố chất BỀN BỈ ở lại lâu dài được.
Tại sao lại như vậy ? BỀN là cái gì mà ghê gớm thế ?
Đơn giản thôi, khi có BỀN thì nó mới làm cho NHỆT-SAY-GIỎI kéo dài được. Còn không thì vứt. Vứt hết !
Các cô đừng có ảo nhé!!!