Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

ĐÂY MỚI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ DANH GIÁ NHẤT VIỆT NAM

ĐÂY MỚI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ DANH GIÁ NHẤT VIỆT NAM !
*** Bà là con gái ông Dương Tam Kha ( vì vậy ai sinh con gái nên lấy làm hãnh diện ! ) . Bà làm Hoàng hậu của 2 triều đại Đinh , Lê . Nói vậy các anh chị đoán ra ngay : Dương Vân Nga ! Chắc chắn bà phải đẹp lắm , hiền dịu lắm , và có tài ứng xử , nên tuy lấy hai đời chồng nhưng đều danh giá cả !
– Người chồng thứ nhất là ông Đinh Bộ Lĩnh , có tài thao lược dẹp loạn 12 Xứ quân , tái thống nhất quốc gia ; là người đầu tiên xưng vua , tức Đinh Tiên Hoàng đế .
– Người chồng thứ hai : Lê Hoàn ( Lê Đại Hành Hoàng đế ) , có công phá Tống , bình Chiêm ; uy danh đến nỗi Sứ thần nhà Tống phải tôn xưng ” Ngoài trời vẫn có trời ! “.
*** Dương Vân Nga là mẹ Hoàng đế Đinh Toàn ( dù ở ngôi 8 tháng thôi ) . Bà là mẹ vợ Hoàng đế khai quốc Lý triều ( tức Lý Công Uẩn ) ; là bà ngoại của Lý Thái Tông Hoàng đế .
– Dương Vân Nga là mẹ công chúa Lê Thị Phất Ngân ( con chung với Lê Hoàn ). Lê Thị Phất Ngân sinh con trai đặt tên là Lý Phật Mã , được vua Lý Công Uẩn lập Hoàng Thái tử . Khi vua cha qua đời Lý Phật Mã trở thành Hoàng đế Lý Thái Tông !
*** Bài tôi chôm bên nhà ông ” HAN ” , có biên ngắn lại cho dễ đọc . Ai nghi ngờ thì tìm hiểu lịch sử nhé , tôi có sống thời đó đâu !