Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Để biết chân dung thật của một người đàn ông

Để biết chân dung thật của một người đàn ông, hãy trao cho anh ta ba thứ:
Quyền lực
Tiền bạc
Một cô gái đẹp
Lúc đó chúng ta mới biết, thực sự biết, anh ta là ai, có tính cách thế nào và năng lực đến đâu.
Nếu không chưa biết được đâu, chưa rõ thế nào đâu he he.