Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Đêm nay là đêm thứ2 c e chúng tui quay đêm

Đêm nay là đêm thứ2 c e chúng tui quay đêm ..
Cả ngày nay thì nắng chói chang cái niềm hy vọng nên trong lòng của mọi người đã héo khô gồi ..
Đêm về lại quay nên cái mặt mỗi người càng khó ưa khó chịu !
Ko ai chịu ai ,
Mỗi người mỗi hướng si nghĩ hok bít đêm nay mấy giờ mới được dzìa ?
#Phimduoitheobongminh !