Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Đứa nào ngu ngơ thì rất dễ bị lừa nhưng nếu gặp phải người tốt giúp đỡ nó nghe theo 100% và đạt được thành quả tuyệt vời

Đứa nào ngu ngơ thì rất dễ bị lừa nhưng nếu gặp phải người tốt giúp đỡ nó nghe theo 100% và đạt được thành quả tuyệt vời!
Đứa nào khôn quá đéo ai lừa được nó nhưng nó hoài nghi cả những người mang lại kiến thức tuyệt vời cho mình, đôi khi để mất cơ hội vì quá thông minh!
Vậy bạn chọn trở thành kiểu người 1 hay kiểu người 2
Riêng tôi thì tôi chọn việc dung hòa giữa 2 tính cách này bởi vì CÁI GIÁ CỦA SỰ THỜ Ơ LÀ RẤT ĐẮT!
Câu của boss Dương Duy Bách hay quá!
#Nasaoenglishcenter
See Translation