Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Each of us is born to life with a unique purpose of life

Each of us is born to life with a unique purpose of life. All of us in existence have a reason and we are here to serve others. We are like cells in one body, each performing its own function and all focusing on the purpose of existence of the whole. The purpose of life is not only to express your true self – the gift you give to the world – but to the world knowing what you can bring. See satisfaction and great joy in everything you do. The universe will support you in all your endeavors when you live up to the true purpose, passion, and inner self (RICHARD LEIDER).
Mỗi chúng ta đươc sinh ra trên đời với một mục đích sống độc đáo riêng . Tất cả chúng ta có mặt ở trên đời đều có một lý do và chúng ta ở đây là để phục vụ người khác . Chúng ta giống như những tế bào trong một cơ thể , mỗi người thực hiện một chức năng riêng và tất cả tập trung phục vụ mục đích tồn tại của một tổng thể . Mục đích sống không chỉ biểu hiện con người thật sự của bạn- món quà mà bạn dành tặng thế giới – mà còn cho thế giới biết cần điều mà bạn có thể mang lại .Khi bạn sống” có mục đích” , bạn sẽ tìm thấy được sự thỏa mãn và niềm vui lớn trong mọi việc bạn làm . Vũ trụ sẽ hỗ trợ bạn trong mọi nỗ lực của bạn khi bạn sống đúng với mục đích , đam mê và cái tôi thật sự bên trong .( RICHARD LEIDER ).