Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Em vật vã bjo mới xong việc đây ạ

Em vật vã bjo mới xong việc đây ạ . Nay loạn đơn tùm lum , đơn hẹn mai thì ship luôn đơn lấy luôn thì quên béng huhu .Bệnh tuổi già đấy các bác ah, cóa j các bác bỏ quá choa thân già xì tin này nhóa .
Mai em đủ tất cả món trong menu rùi ạ , mn ăn j báo sớm em sx đơn nhoa