Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Giáo dục dựa trên điểm mạnh của học sinh: Sự ứng dụng Tâm lý học tích cực

Giáo dục dựa trên điểm mạnh của học sinh: Sự ứng dụng Tâm lý học tích cực – Positive Psychology vào hoạt động giảng dạy và nuôi dưỡng trẻ nhỏ.
– Làm sao để giao dục/nuôi dưỡng trẻ nhỏ trở thành một quá trình đầy Nhân văn và Hạnh phúc?
– Làm sao để việc đánh giá trẻ nhỏ không còn mang nặng tính tiêu cực?
– Làm sao để ” Mỗi ngày tới trường là một ngày vui”?
– Làm sao để trở thành 1 người Giáo viên/Phụ huynh thú vị, giỏi giang nhưng vẫn không kém phần nhân hậu?
– Tiếp cận Giáo dục như thế nào được gọi là tích cực?
– Cách dùng điểm mạnh của trẻ để tác động hiệu quả lên quá trình giáo dục – chăm sóc?
Không thể phủ nhận rằng chúng ta đã đi sau các trào lưu Giáo dục tiến bộ của thế giới khá xa, cho đến tận bây giờ sự phổ biến của các PP GD tiên tiến như Montessori, Steiner, Reggio Emilia, High Scope, Shichida…vẫn còn là điều mơ ước ở Việt Nam sau gần ( hơn ) 100 năm chúng được ra đời và ứng dụng trên khắp thế giới.
Chúng ta vẫn tích cực hưởng ứng trào lưu : Giáo dục dựa trên kinh nghiệm cá nhân, và chỉ ” mon men” tiến lại gần các lý thuyết khoa học về trẻ em như Tâm lý, Giáo dục, Y tế…
Trong 1,2 năm trở lại đây, dưới góc độ giáo viên và người hướng dẫn phụ huynh/giáo viên trong việc nuôi dạy, chăm sóc trẻ nhỏ , tôi cùng các cộng sự thực rất vui mừng vì sự đổi mới trong tư tưởng, sự lan toả của cộng đồng: CHA MẸ NUÔI CON THEO KHOA HỌC bên cạnh những trào lưu khác.
Chúng ta không tiến tới việc đánh giá hay so sánh trong lĩnh vực giáo dục/chăm sóc trẻ em, con đường này vốn là tất yếu – Bởi chỉ có thể hiểu được Tự nhiên bằng cách dùng vốn tri thức đã được qua kiểm nghiệm để chứng minh.
Bài viết này xin được giới thiệu một trào lưu Tâm lý học mới đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây trên khắp thế giới. Nó được đánh giá là 1 phát hiện mới mang đức tin vào sự Nhân văn và lòng yêu thương giữa con người.
Positive Psychology – Tâm lý học tích cực là một phong trào đã phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua do một mối quan tâm cho việc nghiên cứu có hệ thống các khía cạnh tích cực của sự phát triển con người hơn là các rối loạn tâm thần. Hạnh phúc, tính tích cực, cảm xúc tích cực và các tổ chức tích cực là các chủ đề nghiên cứu phổ biến được nghiên cứu dưới tên của tâm lý học tích cực với sự xác nhận thực nghiệm về những tác động tích cực của chúng đối với việc tự tăng cường và phòng ngừa các rối loạn tinh thần.
Trong phạm vi bài viết xin giới thiệu tới 2 nghiên cứu khoa học là :
1. Positive Psychology in the Elementary Classroom: The Influence of Strengths-Based Approaches on Children’s Self-Efficacy
Tác giả: Rod Galloway, Bronwyn Reynolds
Tạm dịch: Tâm lý học tích cực trong lớp học Tiểu học : Ảnh hưởng của các phương pháp tiếp cận dựa trên điểm mạnh về tự đánh giá bản thân
Kết qủa và đề xuất nghiên cứu:
 Trẻ em tham gia vào nhiều cách tiếp cận dựa trên sức mạnh. Những cách tiếp cận này có thể được xem như là một trật tự theo thứ tự liên kết việc xác định, áp dụng và phát triển sức mạnh;
 Trẻ em đặt ra các mục tiêu liên quan đến sức mạnh của mình nhằm mục tiêu vào nỗ lực và tiến bộ;
 Trẻ em coi việc áp dụng thế mạnh của mình là điều mong muốn và quan trọng;
 Trẻ em coi ví dụ, động viên và hỗ trợ thiết thực của người khác là điều quan trọng để xác định sự ứng dụng và phát triển sức mạnh của mình;
 Sự tham gia của trẻ vào quá trình xác định mạnh mẽ về độ tuổi thích hợp khuyến khích tự nhận thức và công nhận nhân tài có thể đóng góp vào sự tự tin;
 Trẻ em tin rằng sức mạnh của chúng ảnh hưởng đến mức độ tự tin của bản thân vì những kỷ niệm về thành công trong quá khứ và kiến thức về thành công hiện tại. Thành công tiềm năng trong tương lai dưới hình thức đánh giá rủi ro có thể là một kết quả khác.
Kết quả;
 Định nghĩa rộng hơn về tiếp cận dựa trên sức mạnh cho giáo dục, bao gồm việc xác định và ứng dụng cẩn thận của thế mạnh ngoài các khía cạnh của hạnh phúc, có thể được yêu cầu. Ví dụ sau đây được cung cấp: Cách tiếp cận dựa trên sức mạnh trong giáo dục không bao gồm việc cố ý giảng dạy và học tập mà là phản ảnh và đáp ứng với năng lực hiện có của trẻ nhằm mục đích nâng cao sự học hỏi và phúc lợi mới.
2: New Horizons In Education: Positive Education And Emerging Leadership Roles Of Counselors
Tác giả: Prof.Dr. Tülay Bozkurt
Tạm dịch: Tầm nhìn mới Trong Giáo dục: Giáo dục Tích cực và Vai trò lãnh đạo mới nổi của các nhà tư vấn
Kết quả và đề xuất nghiên cứu:
– Nguyên tắc đầu tiên của giáo dục tích cực là tạo ra không khí học tập trong lớp, nơi mà các học viên cá nhân nên lấy thông tin và sáng tạo xây dựng nó theo khả năng và quan điểm của mình
– Nguyên tắc thứ hai cũng quan trọng không kém là thúc đẩy một môi trường sống ở các trường học sẽ thúc đẩy tinh thần “tích cực” trí tuệ, tình cảm và thể chất ở học sinh.
– Giáo dục tích cực có hai nhiệm vụ phản ánh thành tựu học tập và hạnh phúc của học sinh được nhìn nhận từ quan điểm toàn diện
– Theo nghĩa hệ thống một mô hình tham khảo về giáo dục tích cực và các trường phái tích cực nên có các thông số sau (JCSH, 2008)
• Môi trường xã hội và thể chất của trường học (mô tả chi tiết về môi trường thể chất và tình cảm trong đó giáo viên và nhân viên khác cảm thấy an toàn về thể chất và tinh thần).
• Các chiến lược giảng dạy và học tập (việc mở rộng các ứng dụng dựa trên những đặc điểm tích cực của học sinh để thể hiện trong các hoạt động học tập của họ và trong đó chương trình giáo dục được tích hợp với các phương pháp xây dựng và tiến bộ)
• Các mối quan hệ với các bên liên quan (Sự hợp tác giữa gia đình và học sinh, tập huấn gia đình về các chương trình tư vấn Tâm lý Tích cực cho sinh viên, thiết lập các địa điểm tương tác giữa học sinh và gia đình theo nguyên tắc PP)
• Các chính sách của nhà trường (việc mở rộng hoặc tái tổ chức các chính sách của trường, kỷ luật và các quy tắc tư vấn sẽ hỗ trợ và làm theo từng bước của các ứng dụng tâm lý học tích cực).
Trên đây là 1 số nội dung rất nhỏ được trích ra từ 2 công trình nghiên cứu khoa học trên. Rất mong các Giáo viên/ Cha mẹ có thể tự mình dịch và tiếp cận nguồn tài liệu này để có những cái nhìn – khám phá – kinh nghiệm mới trong việc Giáo dục và chăm sóc con trẻ
Từ khoá: Positive Psychology ; Positive Education