Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Gớm

Gớm , phượt thủ củ loz gì bọn này , chả dám lên mặt dạy đời ai , cơ mà cũng đú áo đỏ sao vàng cơ , đm hơn 200km đi tắc xi , ko có xe , ko có tiền thì đi mẹ xe khách đi , còn sag chảnh xog ăn quỵt gọi đội ra cũng may nhằm lúc vắng , với đông đấy không nó sút cho dập cmm lôz .
.
Chả dám võ ngực bảo mình là “Phượt thủ” sịn :v cơ mà thấy nhiều đứa biến tướng bỏ mẹ , từ cái nhóm “phịch” bão đêm cho đến n nhóm # , đi đú là chủ yếu , bạn thì ít bè thì nhiều :v