Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Hóa ra hơn 70 năm qua

Hóa ra hơn 70 năm qua, chúng ta chào cờ… lậu!
“Khi Cục nghệ thuật Biểu diễn công bố hơn 300 bài hát trên website (là trang web mà lâu nay Cục này dùng để công bố các bài hát được cấp phép), người ta té ngửa ra rằng hóa ra hơn 70 năm qua toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam – và chính các lãnh đạo Cục này – đã… hát lậu, hát trộm bài Tiến quân ca”…