Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

[Khảo sát hệ thống gửi mail bài viết hay]

[Khảo sát hệ thống gửi mail bài viết hay]
#knvn_thaoluan
Hiện tại Ban quản trị đang setup hệ thống mail để nhận bài viết hay!
Sẽ có 2 chủ đề chính để đăng ký nhận :
+ Phát triển bản thân : những kiến thức xoay quạnh những kỹ năng phát triển bản thân : kỹ năng mềm, tư duy,…..
+ Phát triển kinh doanh : những kiến thức xoay quạnh những kỹ năng phát triển kinh doanh : sales, marketing, quản trị,….
Theo các bạn thì các bạn muốn nhận mail hàng ngày hay 2 ngày 1 lần hay 3 ngày 1 lần , hay 1 tuần 1 lần…..
Khoảng cách của mỗi lần gửi mail mà các bạn mong muốn là thế nào ? Ban quản trị rất mong muốn biết ý kiến của các bạn để hệ thống mail sẽ chạy tốt nhất với tỷ lệ mở xem cao nhất!
Cùng cho ý kiến nhé !
Trần Hiếu – sáng lập KNVN.VN