Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Khi bạn nghèo

Khi bạn nghèo, ai cũng biết là bạn không có nhà và không có xe
Khi bạn giàu hơn, người xung quanh sẽ để ý bạn đi xe gì để đánh giá bạn có bao nhiêu tiền
Khi bạn giàu hơn nữa, mọi người sẽ để ý bạn ở nhà như thế nào để biết bạn giàu đến đâu
Khi bạn còn giàu hơn nhiều nữa, sẽ chẳng còn ai để ý bạn đi xe gì và ở nhà như thế nào..
PS: Tâm sự của một người không xe, không nhà..
See Translation