Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Không còn gì để nói khi trao ấn và thế chấp con cả cho Giặc

Không còn gì để nói khi trao ấn và thế chấp con cả cho Giặc
“”Do việc đi lại thời đó còn khó khăn và rất lâu, nên Nguyễn Vương quyết định trao luôn Quốc Ấn cho Bá Đa Lộc để ông ta có thể toàn quyền thay mặt mình thương nghị với chính quyền Pháp. Đồng thời Nguyễn Vương cũng cho con trai cả của mình là Nguyễn Phúc Cảnh đi theo để làm con tin trong trường hợp phía Pháp yêu cầu.””