Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Lần đầu đi họp

Lần đầu đi họp , đi bằng xe honda…thấy dốc đó đã ớn lạnh rùi… cố gắng chạy xuống hầm ..chạy đc mừng wa.. khi ra về… ko loay hoay tìm cách chạy lên… chân ngắn… sợ té…đành hì hụt dẫn bộ lên… thở một hơi…
Hôm nay, họp..quyết định đi bằng xe đạp….đạp miệt mài…cũng tới nơi… và gửi xe… chị gửi xe kêu để trên ko cần chạy xuống…mừng wa…và nói với chị lý do đi xe đạp và đạp từ q7… chị nge xong phán câu … chắc em bị khùng… ..thôi lần sau chạy honda đi gửi phía trên bên trong. Kaaa mừng wa…