Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Morning tune

Morning tune. Bài hát kiểu positive thế này nhưng mà cứ nghĩ thiệt ra được sống tự do, cùng một người, như những gì mình muốn là thứ khó nhất trên đời!
See Translation