Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Ngân sách trung ương và địa phương hàng năm bớt chi cho ngành văn hóa vào mục đích xây dựng hàng chục bảo tàng

Ngân sách trung ương và địa phương hàng năm bớt chi cho ngành văn hóa vào mục đích xây dựng hàng chục bảo tàng, hàng trăm tượng đài và tổ chức hàng nghìn lễ hội… mà chuyển số tiền đó sang đầu tư cho ngành giáo dục sẽ góp phần nâng cao tầm không chỉ tri thức mà cả văn hóa cho toàn xã hội.
Bức xúc nhân vụ Bộ Xây dựng than vãn không có đủ 11277 tỷ đồng để xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á.