Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Nghĩ làm sao vậy không biết mình là con người mà củng có tay có chân muốn ăn gì thì mua hoặc xin cũng được

Nghĩ làm sao vậy không biết mình là con người mà củng có tay có chân muốn ăn gì thì mua hoặc xin cũng được, vậy mà đợi lúc người ta vắng nhà thế là vào ăn cắp à. Tuy không đáng giá nhưng đó là công sức người người ta nuôi mà (nghỉ sao gà mà vô ăn cắp còn lựa gà trống mà bắt ăn mới chịu à, phải chi vô bắt được con nào thì đem về con nấy cũng không nói đằng này bắt dín gà mái và gà tơ thì đập đầu bỏ lại, gà trống thì bắt ăn) – Tức quá mà !!!!!!