Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Người Thái đã kinh hãi người TQ

Người Thái đã kinh hãi người TQ.
Stt họ viết tạm dịch như sau :
” Họ đến từ TQ và đã ghé Bangkok ..
Không một ai biết họ đã nhịn ăn trong bao lâu trước khi đến đây …
Kinh quá !
Họ là những con giòi trong sọt rác ! ”
Còn chúng ta ?
Các DN lữ hành và ACE còn đang phục vụ khách TQ cẩn thận có ngày nó chen cho bẹp ruột, cướp ko còn gì mà ăn á …
Cá nhân mình đang không nhận phục vụ khách TQ.