Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

NHÀ BÁO KHOE ỒN TO ĐÒI ÉO CẢNH SÁT GIAO THÔNG

NHÀ BÁO KHOE ỒN TO ĐÒI ÉO CẢNH SÁT GIAO THÔNG
Bị cảnh sát giao thông thổi phạt, nhà xe nhờ nữ nhà báo can thiệp. Nữ nhà báo gọi điện đến sếp nhớn và đòi cảnh sát nghe máy, cảnh sát giao thông ứ thèm nghe. Nữ nhà báo khoe ồn to và đòi éo cảnh sát giao thông!
Xem ra “quyền lực thứ tư” to thật!
Phải thừa nhận cảnh sát giao thông của ta hiền, quá hiền. Lẽ ra lập biên bản phạt luôn tội khoe ồn và đòi éo bậy cho chừa cái thói… hay khoe!

2 thoughts on “NHÀ BÁO KHOE ỒN TO ĐÒI ÉO CẢNH SÁT GIAO THÔNG

  1. nhìn quần áo, thái độ, nghe ngôn ngữ thì biết hoặc là cô này không phải nhà báo hoặc là báo công an

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *