Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Những tháng ngày sinh viên

Những tháng ngày sinh viên
Tập 1: chuyện năm 2
Năm 2 ĐH, Tony mở mục tuyển dụng của các báo ra coi, thử người ta yêu cầu cái gì để mình rèn luyện cho đúng, hòng ra trường xin được việc làm tốt. Các công ty lớn đều yêu cầu ứng viên có ít nhất “HAI NĂM KINH NGHIỆM”. Sinh viên vừa ra trường mà 2 năm kinh nghiệm đòi đâu ra, hóa ra thị trường lao động cao cấp giá cao như thế này chỉ dành cho những người có kinh nghiệm thôi à. Tony nằm suy nghĩ một đêm, quyết định giải bài toán hóc…
Đọc tiếp