Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Nỗi lo ngày ấy

Nỗi lo ngày ấy.
Ngày ấy về làm rể một nhà rất đông anh chị em và nhẩm tính dễ có trên 30 đứa cháu. Rải rác trên khắp các nước Châu âu và lo là ngày sau về già cũng là lúc chúng nó đến tuổi cập kê thí tiền gìa không biết có đủ để đi đám cưới chúng nó không ?!Nhưng sau 20 năm rồi 30 năm ngóng dài cả cổ cũng chả thấy có được một đám cưới nào ! Mới biết nỗi lo ngày ấy là không có cơ sở. Nhưng rồi lại tự hỏi thế là thế nào chẳng lẽ chúng nó ở độc thân sao. Rồi lại nghĩ không biết đó là cái phúc hay cái họa khi mà những cuộc sống chung chạ của thế hệ thời công nghệ thông tin này trên xứ người.
Ngẫm lại biết thế cứ ở quách bên nhà cho xong may ra cũng còn thấy chúng nó có mặt ở nhà thờ nhà Thánh chứ ở bên này phần hồn coi như tiêu ma và sau này nếu có nằm xuống chẳng may mà vào lửa luyện tội thì chẳng biết đời nào mà ra vì các con cháu một câu kinh cũng không cầu và lễ thì đừng hòng chúng nó`xin cho. Và đây là nỗi lo hiện tại và cũng mong là nó sẽ không có cơ sở mai này.