Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Ở cuộc đời này

Ở cuộc đời này, bạn sẽ chịu rất nhiều nỗi đau. Và bạn không phải người duy nhất.
Nếu bạn chưa hiểu mục đích của những nỗi đau, thì bạn khó vượt qua chúng.
Nỗi đau là công cụ hữu hiệu nhất để ta trưởng thành.
Những người làm đau ta là thầy của ta.
Kẻ thù của ta là người thầy lớn nhất của ta.
Những người làm đau ta đang tạo nghiệp cho bản thân họ, mà cùng lúc đó lại giúp ta trả nghiệp.
Bài học là: Làm sao để ta chuyển hóa nỗi đau thành trí tuệ?
Nếu ta đủ trưởng thành, thì ta hiểu. Khi ta hiểu, ta không còn coi nỗi đau là chướng ngại vật trên đường đi. Ta cảm thấy biết ơn vì nỗi đau. Nỗi đau là một món quà.