Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Ở cuộc đời này

Ở cuộc đời này, bạn sẽ chịu rất nhiều nỗi đau. Và bạn không phải người duy nhất.
Nếu bạn chưa hiểu mục đích của những nỗi đau, thì bạn khó vượt qua chúng.
Nỗi đau là công cụ hữu hiệu nhất để ta trưởng thành.
Những người làm đau ta là thầy của ta.
Kẻ thù của ta là người thầy lớn nhất của ta.
Những người làm đau ta đang tạo nghiệp cho bản thân họ, mà cùng lúc đó lại giúp ta trả nghiệp.
Bài học là: Làm sao để ta chuyển hóa nỗi đau thành trí tuệ?
Nếu ta đủ trưởng thành, thì ta hiểu. Khi ta hiểu, ta không còn coi nỗi đau là chướng ngại vật trên đường đi. Ta cảm thấy biết ơn vì nỗi đau. Nỗi đau là một món quà.

4 thoughts on “Ở cuộc đời này

  1. Đọc về soul, ghi chép lại + trải nghiệm c/s. Sẽ dần dần chứng ngộ. Ko đọc, k tự tìm hiểu, k trải nghiệm thì cái gì cũng phẫn nộ P ạ. ^^

    1. phẫn nộ là bậc nhận thức thấp nhất. còn phẫn nộ là còn đổ lỗi và không nhận trách nhiệm. khi còn coi mình là nạn nhân thì bế tắc, chỉ chờ nhận ân huệ của người khác.

  2. Hqua e đã để bản thân tồn tại ở dạng thức thấp nhất đó. Đầy tiêu cực và giận dữ. Thật may là em đã đi qua và đang cố gắng chữa lành cho mình. Em biết nỗi đau cũng là quà. Nhưng nhận thức của e còn yếu và thiếu. Chắc chắn cần nhiều sự bồi đắp

  3. ai cũng có lúc như vậy. vượt qua là một quá trình khó khăn. không sao cả 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *