Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Phụ nữ bao giờ cũng yêu vì tài trước khi yêu vì vẻ bề ngoài

Phụ nữ bao giờ cũng yêu vì tài trước khi yêu vì vẻ bề ngoài. Vậy nên các anh hình thức không được đẹp lắm mà có tài chắc chắn chị em xin chết hơn một anh bảnh choẹ mà ngoài tài chém gió canh phây ra chả có cái gì đáng để lưu vào bộ nhớ đúng không các chế