Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Quý trước “hóng giai” ác quá

Quý trước “hóng giai” ác quá, vẹo 1/2 cây ra ngoài, báo hại bà rà Mộc nhao người ra ngoài ban công ngắm vs chụp, nguy hỉm lắm, die ra đấy lấy ai up hoa cho cả nhà ngắm. Quý này co ẻm vào để ngắm vầy được ko cả nhà ưiiiii?

15 thoughts on “Quý trước “hóng giai” ác quá

  1. Công nhận bọn này bị bệnh hóng giai. Mấy đứa nhà chị chân dài mét mấy cứ vươn ra đường. Xương cốt em tốt chứ chị chịu ko dám nhoài để mà die í. Gái đẹp mà hư

  2. Em oi can than, nghe em ke chi do moi hoi tay. Thinh thoang minh me cai dep cua hoa ma quen mat minh dung o dau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *